Угода купівлі-продажу

Пропозиція укласти договір (оферта)
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

1. Терміни, які вживаються в договорі:

1.1. «Продавець» – суб’єкт підприємницької діяльності, що здійснює торгівлю Товарами відповідно до умов даного договору за допомогою Сайту.

1.2. «Товар» – будь-яке рухоме майно, що розміщене на Сайті та пропонується для продажу Продавцем Покупцеві.

1.3. «Доставка» – послуга по адресній доставці Товару, яку надає Продавець, спеціалізована поштова, експрес чи кур’єрська організація. Вартість послуг з доставки не включаються до вартості Товару, та оплачуються окремо відповідно до тарифів організацій, що здійснюють Доставку.

1.4. «Замовлення» – дії Покупця щодо вибору та придбання Товару, а саме: обрання на Сайті Товару в певній кількості, розмірі, кольорі тощо, вибір способу доставки Товару, згода з умовами цього Договору, оплата Товару.

1.5. «Покупець» – фізична або юридична особа, яка купує й оплачує Товар.

1.9. «Сайт» – електронна система реалізації Товарів, розміщена і відкрита для доступу Покупців на сайті spiritus.in.ua

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець на умовах цього публічного договору передає або зобов’язується передати Товар у власність другій стороні (Покупцеві), а Покупець приймає або зобов’язується прийняти Товар і сплатити за нього певну грошову суму.

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

3.1. Покупець може придбати Товар на Сайті тільки за умови згоди з умовами цієї публічної оферти. При цьому спосіб та умови Замовлення та/чи оплати Товару Покупцем можуть бути різними, залежно від вибору самого Покупця та можливостей Продавця. Всі істотні умови публічного договору визначені в цій оферті, а також в конкретному Замовленні Покупця.

3.2. Для укладання даного договору Покупець повинен бути дієздатним. До 18 років особа не може бути Покупцем за даним Договором.

3.3.Покупець підтверджує і розуміє, що у разі потреби він повинен довести свою дієздатність, вік та особу при купівлі Товарів на Сайті.

3.3.1. Замовлення і оплата Товару.
А) Для Замовлення Товару на Сайті Покупець обирає Товар, який бажає придбати, його кількість та асортимент.
Б) Покупець зобов’язаний заповнити всі поля у формі замовлення та надати згоду на укладання цього публічного договору шляхом проставляння відмітки в графі «Я згоден з умовами публічної оферти».
В) Покупець обирає спосіб отримання Товару, а також спосіб здійснення оплати. У разі замовлення доставки Товару Покупцеві, Покупець може здійснити оплату вартості Товару як безпосередньо в момент отримання Товару кур’єру, так і здійснити оплату платіжною карткою он-лайн. При цьому Покупець сплачує комісію відповідно до тарифів платіжної системи. За збереження та захист даних платіжної картки несе відповідальність банк. Оплата в безготівковій формі вважається здійсненою в момент отримання Продавцем коштів у розмірі ціни Товару на банківський рахунок Продавця.
Г) Підтвердження Покупцем згоди на придбання обраного ним Товару відбувається шляхом вказівки при замовленні: кількості і асортименту Товару, способу його одержання (у випадку замовлення послуги Доставки необхідно вказати адресу, а також бажану дату й час доставки), підтвердження згоди з остаточно сформованою сумою замовлення (ціною Товару та вартістю Доставки). Таке підтвердження Покупець робить усно (при замовленні у офісі Продавця чи по телефону), або натиснувши на відповідну кнопку Сайту. Таке підтвердження Покупця вважається повною його згодою з умовами придбання обраного Товару Продавця.
Д) У разі здійснення Покупцем вище перелічених дій, Продавець направляє на електронну адресу Покупця лист-підтвердження Замовлення, в якому міститься вся інформація щодо Товару та умов Доставки.
Е) Вартість Товару на Сайті може бути акційною, в такому разі Покупець повинен самостійно уважно ознайомитись з умовами відповідної акції.
Є) Здійснюючи Замовлення, Покупець надає Продавцеві свої персональні дані та право безстрокового володіння, зберігання, використання й обробки таких персональних даних згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних». У тому випадку, якщо Покупець при здійсненні Замовлення надає Продавцеві персональні дані інших осіб, Покупець цим самим підтверджує, що він попередньо одержав від них відповідний дозвіл на передачу, безстрокове зберігання, використання й обробку їх даних Продавцем. Право використання й обробки, отриманих від Покупця персональних даних включає в т.ч. право Продавця на розсилання реклами на отримані адреси, телефони й електронну пошту (e-mail).

3.3.2. Отримання Товару
А) У разі обрання Покупцем опції «Самовивіз» на Сайті, він самостійно отримує Товар в офісі Продавця, за адресо, розміщеною на Сайті в робочі години, вказані на Сайті.
Б) У разі обрання Покупцем адресної доставки Товару за за допомогою сервісу Нової пошти, представник Продавця протягом двох днів зв’язується з Покупцем для підтвердження Замовлення та адреси доставки. Доставка здійснюється відповідно до робочих графіків сервісу Нової пошти. Послуга з доставки Товару вважається замовленою Покупцем після здійснення всіх дій, які передбачені процедурою Замовлення, обумовлених в цій оферті. Послуга з доставки Товару оплачується Покупцем в момент отримання замовленого Товару. Покупець зобов’язаний отримати Товар протягом 5 (п’яти) робочих днів. В протилежному випадку, Товар повертається Продавцю сервісом Нової пошти. При цьому, якщо Товар не був оплачений Покупцем, бронювання скасовується та Товар повертається в продаж; якщо Товар був оплачений Покупцем, останній має право повторно замовити доставку Товару за умови сплати вартості послуг Нової пошти, які сплатив Продавець.
В) До моменту отримання Товару Покупцем Товар вважається власністю Продавця і він несе ризики його знищення чи загибелі. Якщо Товар оплачений Покупцем і Продавець здійснює його доставку за допомогою сервісу доставки, ризик загибелі Товару переходить до Покупця з моменту передачі Товару перевізнику.
3.3.3. Гарантії
А) На Товари, що запропоновані Продавцем до Продажу діє гарантія виробника такого Товару. Строк дії такої гарантії вказаний в описі Товару або на етикетці, або на гарантійному талоні.
Б) Виробник забезпечує належну роботу (застосування, використання) Товару, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором. В) Гарантія не поширюється на Товари, які мають будь-які фізичні недоліки, спричинені його використанням при недотриманні інструкцій щодо використання та догляду; коли дефекти товару спричинені зовнішніми факторами (механічні недоліки, що виникли через втручання та неправильне користування, недбале користування). Г) Для здійснення гарантійного обслуговування Покупець повинен надати повний перелік документів, що підтверджують факт придбання Товару у Покупця, а також наявність гарантії на Товар.
Д) Покупець має право звертатись за гарантійним обслуговуванням чи вимогами щодо гарантії за адресою, вказаною на Сайті Продавцем.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:

4.1. Покупець зобов’язаний:

4.1.1. При оформленні Замовлення надавати Продавцеві повну та достовірну інформацію щодо свого імені, електронної адреси, телефону та місця доставки.

4.1.2. Оплатити вартість Товару в повному обсязі та в строки, встановлені в цьому Договорі та Замовленні.

4.2. Покупець має право у випадках, зазначених в цій оферті скасувати Замовлення.

4.3. Продавець зобов’язаний передати Покупцеві Товар в місці і в строк, погоджені Сторонами.

4.6. Продавець має право:

4.6.1. Вимагати від Покупця виконання зобов’язань, покладених на нього, згідно умов цієї оферти, які будуть прийняті Покупцем 4.6.2. Змінювати або припиняти дію цієї оферти в односторонньому порядку. Така зміна або призупинення дії цієї оферти не поширюється на здійснені до таких змін замовлення, які були прийняті до виконання.

5. СКАСУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ І ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

5.1. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» Покупець має право повернути Товар належної якості в 14-денний термін з моменту його придбання. Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданим Товаром.

5.2. Покупець не може повернути Товар належної якості, якщо цей товар зазначений в Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню), що затверджений на законодавчому рівні.

5.3. Замовлення вважається анульованим з ініціативи Покупця, а зобов’язання сторін по укладеному між Договору купівлі-продажу припиненими, якщо:

5.3.1. Покупець не оплатив ціну Товару кур’єру в момент здійснення доставки Товару Покупцеві

5.3.2. Покупець не отримав Товар у кур’єра протягом 5 днів з моменту доставки Товару в місто Покупця.

5.4. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару (продавця, ) або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець, має право за своїм вибором вимагати від Продавця або виробника:
1) розірвання договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;
2) вимагати заміни Товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця Товарів. Зазначені вимоги Покупець має право пред’являти за адресою Продавця, вказаною на Сайті.

5.5. Вимоги Покупця що заміни Товару розглядаються та задовольняють в порядку та в строки, визначені законодавством України, зокрема Законом України «Про захист прав споживачів».

5.6. Здійснюючи оплату та замовлення Товару, Покупець підтверджує те, що він повністю ознайомлений і розуміє підстави для скасування Замовлення, розірвання укладених договорів, відмови від Товару, і такі умови приймаються ним без будь-яких застережень.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, РОЗГЛЯД СПОРІВ

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неповне виконання своїх зобов’язань за Договором відповідно до чинного законодавства України .
6.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, якщо це стало наслідком дії непереборної сили, яку не можливо було передбачити, та уникнути. До таких обставин зокрема відносяться: громадські заворушення, мітинги, протести, страйки, військові дії, введення надзвичайного стану, стихійні лиха, епідемії, перебої в електропостачанні, комп’ютерному обладнанні (в тому числі через дію комп’ютерних вірусів), мережах їх, каналах зв’язку, тощо.

6.3. Будь-які спори Сторін повинні вирішуватись з обов’язковим дотриманням процедури досудового врегулювання спору, шляхом надсилання письмової претензії.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Зміст Сайту, включаючи текст, логотипи, фото, відео, аудіо матеріали, дизайн, ноу-хау та інше, охороняються авторським правом, правом на товарний знак, винахід, патент та іншими правами інтелектуальної власності, якщо інше прямо не зазначене на Сайті.

7.2. Всі правовідносини, які виникають у зв’язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані його положеннями, регулюються нормами діючого законодавства України.

7.3. Недійсність одного з положень Договору не тягне за собою недійсність інших положень Договору.

7.4. Всі повідомлення Сторін повинні виконуватись у письмовій формі. Повідомлення будуть вважатися виконаними належним чином, якщо вони будуть відправлені поштою, телеграфом, телефаксом або доставлені особисто на адреси Сторін з одержанням під розписку відповідної посадової особи.